Privacybeleid

1. Definities

  • AVG: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Treitersms.nlen betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);
  • Bezoeker: de bezoeker van de website Treitersms.nl;
  • Gebruiker: de natuurlijke persoon die tenminste zestien (16) jaar oud is of rechtspersoon die de Producten heeft geraadpleegd, of een Overeenkomst met Treitersms.nl heeft gesloten of aan wie Treitersms.nl een offerte heeft uitgebracht dan wel een aanbod heeft gedaan;
  • Overeenkomst: de tussen Treitersms.nl en Gebruiker gesloten Overeenkomst met betrekking tot het Product;
  • Treitersms.nl: de Gebruiker van dit privacybeleid: Antalus handelend onder de naam Treitersms.nl, gevestigd aan de Fazantenhof 103 te Middelburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 20147844;

2. Privacy

2.1

Treitersms.nl draagt er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

2.2

In alle gevallen slaat Treitersms.nl alleen de gegevens op die nodig zijn om de dienst uit te voeren. Zodra de verwerking voltooid is worden de tijdelijke gegevens gewist. We maken daarmee gebruik van tijdelijke sessies die alleen zichtbaar zijn voor de gebruiker.

3. Verantwoordelijke

3.1

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Antalus (handelsnaam Treitersms.nl), Fazantenhof 103, 4332XT Middelburg, KvK-nummer: 20147844, BTW-identificatienummer: NL001116645B50

4. Persoonsgegevens

4.1

Treitersms.nl slaat in geen geval persoonsgegevens permanent op.

5. Het recht van verzet

5.1

Het recht van verzet is niet van toepassing omdat Treitersms.nl geen persoonlijke gegevens opslaat.

6. Beveiliging van gegevens

6.1

Treitersms.nl draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin de tijdelijke gegevens van de gebruiker worden opgeslagen. In geen geval worden persoonlijke gegevens permanent opgeslagen.

7. Klikgedrag

7.1

Treitersms.nl houd geen klikgedrag bij en ook geen verdere analytische toepassingen.

8. Gebruik van cookies

8.1

Het kan voorkomen dat er gebruik word gemaakt van cookies om bepaalde functies juist te laten werken. Er word echter in geen geval cookies opgeslagen met daarin persoonlijk data en/of gevoelige informatie.

9. Privacy beleid van derden

9.1

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. Treitersms.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens.

10. Wijziging gegevens

10.1

Het inzien en/of wijzigen van gegevens is niet van toepassing omdat Treitersms.nl geen persoonlijke gegevens opslaat.

11. Klachten

11.1

Indien de gebruiker vindt dat de website of het handelen van Treitersms.nl niet in overeenstemming is met deze privacy statement, dan kan de gebruiker contact met Treitersms.nl opnemen. Wij staan altijd open voor verbeteringen en zien dan ook alle vragen, opmerkingen en klachten tegemoet.

12. Wijzigingen

12.1

Treitersms.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website gepubliceerd zijn.